24 מ"מ L

מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 20000061
יהלומים שטראוס 24 מ"מ A1L
מספר קטלוג: 20000061
סה"כ: 39
מספר קטלוג: 20000062
יהלומים שטראוס 24 מ"מ A2L
מספר קטלוג: 20000062
סה"כ: 39
מספר קטלוג: 20000063
יהלומים שטראוס 24 מ"מ A3L
מספר קטלוג: 20000063
סה"כ: 39
מספר קטלוג: 20000064
יהלומים שטראוס 24 מ"מ A4L
מספר קטלוג: 20000064
סה"כ: 39
מספר קטלוג: 20000622
יהלומים שטראוס 24 מ"מ A5L
מספר קטלוג: 20000622
סה"כ: 39