שירות לקוחות

תקנון החברה

* המחירים באתר ללא מע"מ *
 
1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.
 
2. לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
ברכישה של נכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
 
3. ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לדנטל דפו וול בלבד, באמצעות פקס מס' 04-8205010  ו/או באמצעות
הטלפון 04-8205000 או במייל info@wohl.co.il

4. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:
ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה בין הנכס לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או עקב אי אספקת הנכס במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה"), תחזיר דנטל דפו וול למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה, תמסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות הספק שפרטיו יימסרו לו על ידי דנטל דפו וול במקום שבו נמסר לו הנכס, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.
 
*הגבלת פרטיות : 
 
פרטי כרטיס האשראי לא נשמרים במאגרי החברה
 

* אספקת מוצרים באמצעות דואר ישראל יהיה בדואר רשום וזמן אספקה  הוא עד 7 ימי עסקים באחריות דואר ישראל
* אספקת מוצרים ע"י שליח עד 3 ימי עסקים אלא אם כן המוצר אינו במלאי ואנחנו מעדכנים את הלקוח בטלפון
*החלפות/החזרות של חלוקים יתבצעו ע"י הלקוח/ה בתשלום בנפרד