ברגי דנטטוס

כמות 12 יחידות
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 5000L1
ברגי דנטטוס L1
מספר קטלוג: 5000L1
סה"כ: 12
מספר קטלוג: 5000L2
ברגי דנטטוס L2
מספר קטלוג: 5000L2
סה"כ: 12
מספר קטלוג: 5000L3
ברגי דנטטוס L3
מספר קטלוג: 5000L3
סה"כ: 12
מספר קטלוג: 5000L4
ברגי דנטטוס L4
מספר קטלוג: 5000L4
סה"כ: 12
מספר קטלוג: 5000M1
ברגי דנטטוס M1
מספר קטלוג: 5000M1
סה"כ: 12
מספר קטלוג: 5000M4
ברגי דנטטוס M4
מספר קטלוג: 5000M4
סה"כ: 12
מספר קטלוג: 5000S1
ברגי דנטטוס S1
מספר קטלוג: 5000S1
סה"כ: 12
מספר קטלוג: 5000S2
ברגי דנטטוס S2
מספר קטלוג: 5000S2
סה"כ: 12
מספר קטלוג: 5000S3
ברגי דנטטוס S3
מספר קטלוג: 5000S3
סה"כ: 12
מספר קטלוג: 5000S4
ברגי דנטטוס S4
מספר קטלוג: 5000S4
סה"כ: 12
מספר קטלוג: 5000XL4
ברגי דנטטוס XL4
מספר קטלוג: 5000XL4
סה"כ: 12
מספר קטלוג: 5000XL6
ברגי דנטטוס XL6
מספר קטלוג: 5000XL6
סה"כ: 12
מספר קטלוג: 5000L5
ברגי דנטטוס L5
מספר קטלוג: 5000L5
סה"כ: 12
מספר קטלוג: 5000L6
ברגי דנטטוס L6
מספר קטלוג: 5000L6
סה"כ: 12
מספר קטלוג: 5000M2
ברגי דנטטוס M2
מספר קטלוג: 5000M2
סה"כ: 12
מספר קטלוג: 5000M3
ברגי דנטטוס M3
מספר קטלוג: 5000M3
סה"כ: 12
מספר קטלוג: 5000M5
ברגי דנטטוס M5
מספר קטלוג: 5000M5
סה"כ: 12
מספר קטלוג: 5000M6
ברגי דנטטוס M6
מספר קטלוג: 5000M6
סה"כ: 12
מספר קטלוג: 5000S5
ברגי דנטטוס S5
מספר קטלוג: 5000S5
סה"כ: 12
מספר קטלוג: 5000S6
ברגי דנטטוס S6
מספר קטלוג: 5000S6
סה"כ: 12

ברגי דנטטוס טיטניום

כמות :12 יחידות
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 5000TL1
ברגי דנטטוס טיטניום 12 L1
מספר קטלוג: 5000TL1
סה"כ: 69
מספר קטלוג: 5000TL2
ברגי דנטטוס טיטניום 12 L2
מספר קטלוג: 5000TL2
סה"כ: 69
מספר קטלוג: 5000TL3
ברגי דנטטוס טיטניום 12 L3
מספר קטלוג: 5000TL3
סה"כ: 69
מספר קטלוג: 5000TL4
ברגי דנטטוס טיטניום 12 L4
מספר קטלוג: 5000TL4
סה"כ: 69
מספר קטלוג: 5000TL5
ברגי דנטטוס טיטניום 12 L5
מספר קטלוג: 5000TL5
סה"כ: 69
מספר קטלוג: 5000TL6
ברגי דנטטוס טיטניום 12 L6
מספר קטלוג: 5000TL6
סה"כ: 69
מספר קטלוג: 5000TM1
ברגי דנטטוס טיטניום 12 M1
מספר קטלוג: 5000TM1
סה"כ: 69
מספר קטלוג: 5000TM2
ברגי דנטטוס טיטניום 12 M2
מספר קטלוג: 5000TM2
סה"כ: 69
מספר קטלוג: 5000TM3
ברגי דנטטוס טיטניום 12 M3
מספר קטלוג: 5000TM3
סה"כ: 69
מספר קטלוג: 5000TM4
ברגי דנטטוס טיטניום 12 M4
מספר קטלוג: 5000TM4
סה"כ: 69
מספר קטלוג: 5000TM5
ברגי דנטטוס טיטניום 12 M5
מספר קטלוג: 5000TM5
סה"כ: 69
מספר קטלוג: 5000TM6
ברגי דנטטוס טיטניום 12 M6
מספר קטלוג: 5000TM6
סה"כ: 69
מספר קטלוג: 5000TS1
ברגי דנטטוס טיטניום 12 S1
מספר קטלוג: 5000TS1
סה"כ: 69
מספר קטלוג: 5000TS2
ברגי דנטטוס טיטניום 12 S2
מספר קטלוג: 5000TS2
סה"כ: 69
מספר קטלוג: 5000TS3
ברגי דנטטוס טיטניום 12 S3
מספר קטלוג: 5000TS3
סה"כ: 69
מספר קטלוג: 5000TS4
ברגי דנטטוס טיטניום 12 S4
מספר קטלוג: 5000TS4
סה"כ: 69
מספר קטלוג: 5000TS5
ברגי דנטטוס טיטניום 12 S5
מספר קטלוג: 5000TS5
סה"כ: 69
מספר קטלוג: 5000TS6
ברגי דנטטוס טיטניום 12 S6
מספר קטלוג: 5000TS6
סה"כ: 69
מספר קטלוג: 5000TXL4
ברגי דנטטוס טיטניום 12 XL4
מספר קטלוג: 5000TXL4
סה"כ: 69
מספר קטלוג: 5000TXL6
ברגי דנטטוס טיטניום 12 XL6
מספר קטלוג: 5000TXL6
סה"כ: 69

דנטטוס מקדח 3 יחידות

מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 400200
דנטטוס מקדח (3) L1
מספר קטלוג: 400200
סה"כ: 67
מספר קטלוג: 400201
דנטטוס מקדח (3) L2
מספר קטלוג: 400201
סה"כ: 67
מספר קטלוג: 400202
דנטטוס מקדח (3) L3
מספר קטלוג: 400202
סה"כ: 67
מספר קטלוג: 400203
דנטטוס מקדח (3) L4
מספר קטלוג: 400203
סה"כ: 67
מספר קטלוג: 400204
דנטטוס מקדח (3) L5
מספר קטלוג: 400204
סה"כ: 67
מספר קטלוג: 400205
דנטטוס מקדח (3) L6
מספר קטלוג: 400205
סה"כ: 67
מספר קטלוג: 400206
דנטטוס מקדח (6) L1-6
מספר קטלוג: 400206
סה"כ: 127