חוט ניטי | חוט סטינסטיל

בקטגוריה זו ניתן למצוא חוט ניטי , חוט סטינסטיל המותאם לאורתודונטיה .

חוט ניטי

מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 28-O-5000-107
חוט ניטי עליון 16X22 מרובע
מספר קטלוג: 28-O-5000-107
סה"כ: 85
מספר קטלוג: 28-O-5000-108
חוט ניטי עליון 17X25 מרובע
מספר קטלוג: 28-O-5000-108
סה"כ: 85
מספר קטלוג: 28-O-5000-109
חוט ניטי עליון 18X18 מרובע
מספר קטלוג: 28-O-5000-109
סה"כ: 98
מספר קטלוג: 28-O-5000-110
חוט ניטי עליון 18X25 מרובע
מספר קטלוג: 28-O-5000-110
סה"כ: 85
מספר קטלוג: 28-O-5000-111
חוט ניטי עליון 19X25 מרובע
מספר קטלוג: 28-O-5000-111
סה"כ: 98
מספר קטלוג: 28-O-5000-211
חוט ניטי תחתון 19X25 מרובע
מספר קטלוג: 28-O-5000-211
סה"כ: 85
מספר קטלוג: 28-O-5000-201
חוט ניטי תחתון 012 עגול
מספר קטלוג: 28-O-5000-201
סה"כ: 56
מספר קטלוג: 28-O-5000-204
חוט ניטי תחתון 018 עגול
מספר קטלוג: 28-O-5000-204
סה"כ: 64
מספר קטלוג: 28-O-5000-205
חוט ניטי תחתון 020 עגול
מספר קטלוג: 28-O-5000-205
סה"כ: 64
מספר קטלוג: 28-O-5000-206
חוט ניטי תחתון 16X16 מרובע
מספר קטלוג: 28-O-5000-206
סה"כ: 98
מספר קטלוג: 28-O-5000-207
חוט ניטי תחתון 16X22 מרובע
מספר קטלוג: 28-O-5000-207
סה"כ: 85
מספר קטלוג: 28-O-5000-208
חוט ניטי תחתון 17X25 מרובע
מספר קטלוג: 28-O-5000-208
סה"כ: 85
מספר קטלוג: 28-O-5000-209
חוט ניטי תחתון 18X18 מרובע
מספר קטלוג: 28-O-5000-209
סה"כ: 85
מספר קטלוג: 28-O-5000-210
חוט ניטי תחתון 18X25 מרובע
מספר קטלוג: 28-O-5000-210
סה"כ: 85
מספר קטלוג: 28-O-5000-101
חוט ניטי עליון 012 עגול
מספר קטלוג: 28-O-5000-101
סה"כ: 56
מספר קטלוג: 28-O-5000-104
חוט ניטי עליון 018 עגול
מספר קטלוג: 28-O-5000-104
סה"כ: 64
מספר קטלוג: 28-O-5000-105
חוט ניטי עליון 020 עגול
מספר קטלוג: 28-O-5000-105
סה"כ: 56
מספר קטלוג: 28-O-5000-106
חוט ניטי עליון 16X16 מרובע
מספר קטלוג: 28-O-5000-106
סה"כ: 98

חוט סטינסטיל

מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 28-9000-207
חוט סטינסטיל תחתון 16X22
מספר קטלוג: 28-9000-207
סה"כ: 26
מספר קטלוג: 28-O-9000-210
חוט סטינסטיל תחתון 18X18 מרובע
מספר קטלוג: 28-O-9000-210
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 28-O-9000-101
חוט סטינסטיל עליון 012 עגול
מספר קטלוג: 28-O-9000-101
סה"כ: 123
מספר קטלוג: 28-O-9000-102
חוט סטינסטיל עליון 014 עגול
מספר קטלוג: 28-O-9000-102
סה"כ: 123
מספר קטלוג: 28-O-9000-103
חוט סטינסטיל עליון 016 עגול
מספר קטלוג: 28-O-9000-103
סה"כ: 123
מספר קטלוג: 28-O-9000-104
חוט סטינסטיל עליון 018 עגול
מספר קטלוג: 28-O-9000-104
סה"כ: 123
מספר קטלוג: 28-O-9000-105
חוט סטינסטיל עליון 020 עגול
מספר קטלוג: 28-O-9000-105
סה"כ: 103
מספר קטלוג: 28-O-9000-106
חוט סטינסטיל עליון 16X16 מרובע
מספר קטלוג: 28-O-9000-106
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 28-O-9000-107
חוט סטינסטיל עליון 16X22 מרובע
מספר קטלוג: 28-O-9000-107
סה"כ: 26
מספר קטלוג: 28-O-9000-109
חוט סטינסטיל עליון 17X25 מרובע
מספר קטלוג: 28-O-9000-109
סה"כ: 26
מספר קטלוג: 28-O-9000-110
חוט סטינסטיל עליון 18X18 מרובע
מספר קטלוג: 28-O-9000-110
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 28-O-9000-112
חוט סטינסטיל עליון 18X25 מרובע
מספר קטלוג: 28-O-9000-112
סה"כ: 26
מספר קטלוג: 28-O-9000-113
חוט סטינסטיל עליון 19X25 מרובע
מספר קטלוג: 28-O-9000-113
סה"כ: 26
מספר קטלוג: 28-O-9000-201
חוט סטינסטיל תחתון 012 עגול
מספר קטלוג: 28-O-9000-201
סה"כ: 123
מספר קטלוג: 28-O-9000-202
חוט סטינסטיל תחתון 014 עגול
מספר קטלוג: 28-O-9000-202
סה"כ: 123
מספר קטלוג: 28-O-9000-203
חוט סטינסטיל תחתון 016 עגול
מספר קטלוג: 28-O-9000-203
סה"כ: 123
מספר קטלוג: 28-O-9000-204
חוט סטינסטיל תחתון 018 עגול
מספר קטלוג: 28-O-9000-204
סה"כ: 123
מספר קטלוג: 28-O-9000-205
חוט סטינסטיל תחתון 020 עגול
מספר קטלוג: 28-O-9000-205
סה"כ: 123
מספר קטלוג: 28-O-9000-206
חוט סטינסטיל תחתון 16X16 מרובע
מספר קטלוג: 28-O-9000-206
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 28-O-9000-209
חוט סטינסטיל תחתון 17X25 מרובע
מספר קטלוג: 28-O-9000-209
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 28-O-9000-212
חוט סטינסטיל תחתון 18X25 מרובע
מספר קטלוג: 28-O-9000-212
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 28-O-9000-213
חוט סטינסטיל תחתון 19X25 מרובע
מספר קטלוג: 28-O-9000-213
סה"כ: 32