מקדחי יהלום

יהלומים שטראוס 24 מ"מ A1L
יהלומים שטראוס 24 מ"מ A1L
מספר קטלוג: 20000061
39
יהלומים שטראוס 24 מ"מ A2L
יהלומים שטראוס 24 מ"מ A2L
מספר קטלוג: 20000062
39
יהלומים שטראוס 24 מ"מ A3L
יהלומים שטראוס 24 מ"מ A3L
מספר קטלוג: 20000063
39
יהלומים שטראוס 24 מ"מ A4L
יהלומים שטראוס 24 מ"מ A4L
מספר קטלוג: 20000064
39
יהלומים שטראוס 24 מ"מ A5L
יהלומים שטראוס 24 מ"מ A5L
מספר קטלוג: 20000622
39
יהלומים שטראוס A0F
יהלומים שטראוס A0F
מספר קטלוג: 20000096
31
יהלומים שטראוס A0M
יהלומים שטראוס A0M
מספר קטלוג: 20000066
31
יהלומים שטראוס A0SF
יהלומים שטראוס A0SF
מספר קטלוג: 20000097
45
יהלומים שטראוס A10M
יהלומים שטראוס A10M
מספר קטלוג: 20000636
31
יהלומים שטראוס A11M
יהלומים שטראוס A11M
מספר קטלוג: 20001478
31
יהלומים שטראוס A125M
יהלומים שטראוס A125M
מספר קטלוג: 20000638
43
יהלומים שטראוס A12M
יהלומים שטראוס A12M
מספר קטלוג: 20000637
31
יהלומים שטראוס A14M
יהלומים שטראוס A14M
מספר קטלוג: 20000639
31
יהלומים שטראוס A15M
יהלומים שטראוס A15M
מספר קטלוג: 20000640
31
יהלומים שטראוס A1C
יהלומים שטראוס A1C
מספר קטלוג: 20000098
31
יהלומים שטראוס A1F
יהלומים שטראוס A1F
מספר קטלוג: 20000099
31
יהלומים שטראוס A1M
יהלומים שטראוס A1M
מספר קטלוג: 20000067
31
יהלומים שטראוס A1SF
יהלומים שטראוס A1SF
מספר קטלוג: 20000100
45
יהלומים שטראוס A25M
יהלומים שטראוס A25M
מספר קטלוג: 20000635
31
יהלומים שטראוס A2C
יהלומים שטראוס A2C
מספר קטלוג: 20000101
31
יהלומים שטראוס A2F
יהלומים שטראוס A2F
מספר קטלוג: 20000102
31
יהלומים שטראוס A2M
יהלומים שטראוס A2M
מספר קטלוג: 20000005
31
יהלומים שטראוס A2SF
יהלומים שטראוס A2SF
מספר קטלוג: 20000103
45
יהלומים שטראוס A3C
יהלומים שטראוס A3C
מספר קטלוג: 20000104
31
יהלומים שטראוס A3F
יהלומים שטראוס A3F
מספר קטלוג: 20000105
31
יהלומים שטראוס A3M
יהלומים שטראוס A3M
מספר קטלוג: 20000006
31
יהלומים שטראוס A3PF- זירקוניה
60
יהלומים שטראוס A3SC
יהלומים שטראוס A3SC
מספר קטלוג: 20000363
43
יהלומים שטראוס A3SF
יהלומים שטראוס A3SF
מספר קטלוג: 20000106
45
יהלומים שטראוס A3XXF
יהלומים שטראוס A3XXF
מספר קטלוג: 20000362
38
יהלומים שטראוס A4C
יהלומים שטראוס A4C
מספר קטלוג: 20000107
31
יהלומים שטראוס A4F
יהלומים שטראוס A4F
מספר קטלוג: 20000108
31
יהלומים שטראוס A4M
יהלומים שטראוס A4M
מספר קטלוג: 20000007
31
יהלומים שטראוס A4PF- זירקוניה
60
יהלומים שטראוס A4SF
יהלומים שטראוס A4SF
מספר קטלוג: 20000109
45
יהלומים שטראוס A4XXF
יהלומים שטראוס A4XXF
מספר קטלוג: 20000365
38
יהלומים שטראוס A5C
יהלומים שטראוס A5C
מספר קטלוג: 20000110
31
יהלומים שטראוס A5F
יהלומים שטראוס A5F
מספר קטלוג: 20000368
31
יהלומים שטראוס A5LF
יהלומים שטראוס A5LF
מספר קטלוג: 20000621
35
יהלומים שטראוס A5LSF
יהלומים שטראוס A5LSF
מספר קטלוג: 20000623
93
יהלומים שטראוס A5M
יהלומים שטראוס A5M
מספר קטלוג: 20000068
31
יהלומים שטראוס A5SC
יהלומים שטראוס A5SC
מספר קטלוג: 20000369
43
יהלומים שטראוס A5SF
יהלומים שטראוס A5SF
מספר קטלוג: 20000367
45
יהלומים שטראוס AB1F
יהלומים שטראוס AB1F
מספר קטלוג: 20000371
31
יהלומים שטראוס AB1M
יהלומים שטראוס AB1M
מספר קטלוג: 20000070
31
יהלומים שטראוס AB1SF
יהלומים שטראוס AB1SF
מספר קטלוג: 20000591
45
יהלומים שטראוס AB2C
יהלומים שטראוס AB2C
מספר קטלוג: 20000374
31
יהלומים שטראוס AB2F
יהלומים שטראוס AB2F
מספר קטלוג: 20000373
31
יהלומים שטראוס AB2M
יהלומים שטראוס AB2M
מספר קטלוג: 20000071
31
יהלומים שטראוס AB2SF
יהלומים שטראוס AB2SF
מספר קטלוג: 20000592
45
יהלומים שטראוס AB3M
יהלומים שטראוס AB3M
מספר קטלוג: 20000600
31
יהלומים שטראוס AB4M
יהלומים שטראוס AB4M
מספר קטלוג: 20000601
31
יהלומים שטראוס AD15 / AD20
יהלומים שטראוס AD15 / AD20
מספר קטלוג: 20001488
2 מקדחים להתאמת גובה אוקלוזלי  .
58