שתלים דנטליים

שתל I.C.E Alpha-Bio

שתל הI.C.E- מהווה פתרון עדכני וחדשני הודות לעיצובו המוקפד, השגת תוצאות אסתטיות מיטביות, יציבות גבוהה ושימוש יעיל ופשוט

מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 780001000
שתל ICE קוטר 37 אורך 10ממ
מספר קטלוג: 780001000
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001001
שתל ICE קוטר 37 אורך 115ממ
מספר קטלוג: 780001001
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001010
שתל ICE קוטר 375 אורך 10ממ
מספר קטלוג: 780001010
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001011
שתל ICE קוטר 375 אורך 115ממ
מספר קטלוג: 780001011
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001013
שתל ICE קוטר 375 אורך 13ממ
מספר קטלוג: 780001013
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001016
שתל ICE קוטר 375 אורך 16ממ
מספר קטלוג: 780001016
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001018
שתל ICE קוטר 375 אורך 8 ממ
מספר קטלוג: 780001018
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001020
שתל ICE קוטר 42 אורך 10ממ
מספר קטלוג: 780001020
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001003
שתל ICE קוטר 37 אורך 13ממ
מספר קטלוג: 780001003
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001021
שתל ICE קוטר 42 אורך 115ממ
מספר קטלוג: 780001021
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001056
שתל ICE קוטר 42 אורך 6ממ
מספר קטלוג: 780001056
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001038
שתל ICE קוטר 465 אורך 8ממ
מספר קטלוג: 780001038
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001023
שתל ICE קוטר42 אורך 13ממ
מספר קטלוג: 780001023
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001026
שתל ICE קוטר42 אורך 16ממ
מספר קטלוג: 780001026
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001006
שתל ICE קוטר42 אורך 6ממ
מספר קטלוג: 780001006
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001028
שתל ICE קוטר42 אורך 8ממ
מספר קטלוג: 780001028
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001030
שתל ICE קוטר465 אורך 10ממ
מספר קטלוג: 780001030
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001031
שתל ICE קוטר465 אורך 115ממ
מספר קטלוג: 780001031
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001033
שתל ICE קוטר465 אורך 13ממ
מספר קטלוג: 780001033
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001040
שתל ICE קוטר53 אורך 10ממ
מספר קטלוג: 780001040
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001041
שתל ICE קוטר53 אורך 115ממ
מספר קטלוג: 780001041
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001043
שתל ICE קוטר53 אורך 13ממ
מספר קטלוג: 780001043
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001048
שתל ICE קוטר53 אורך 8ממ
מספר קטלוג: 780001048
סה"כ: 211

שתל DFI -חברת Alpha -Bio

שתל DFI בעל ההתאמה הכפולה
 
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 780001260
שתל DFI 3.75/10
מספר קטלוג: 780001260
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001261
שתל DFI 3.75/11.5
מספר קטלוג: 780001261
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001263
שתל DFI 3.75/13
מספר קטלוג: 780001263
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001266
שתל DFI 3.75/16
מספר קטלוג: 780001266
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001268
שתל DFI 3.75/8
מספר קטלוג: 780001268
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001270
שתל DFI 4.2/10
מספר קטלוג: 780001270
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001271
שתל 4.2/11.5 DFI
מספר קטלוג: 780001271
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001273
שתל DFI 4.2/13
מספר קטלוג: 780001273
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001276
שתל DFI 4.2/16
מספר קטלוג: 780001276
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001278
שתל DFI 4.2/8
מספר קטלוג: 780001278
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001280
שתל DFI 3.3/10
מספר קטלוג: 780001280
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001281
שתל DFI 3.3/11.5
מספר קטלוג: 780001281
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001283
שתל DFI 3.3/13
מספר קטלוג: 780001283
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001286
שתל DFI 3.3/16
מספר קטלוג: 780001286
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001288
שתל DFI 3.3/8
מספר קטלוג: 780001288
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001290
שתל 5/10 DFI
מספר קטלוג: 780001290
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001291
שתל 5/11.5 DFI
מספר קטלוג: 780001291
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001293
שתל DFI 5/13
מספר קטלוג: 780001293
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001296
שתל DFI 5/16
מספר קטלוג: 780001296
סה"כ: 211
מספר קטלוג: 780001298
שתל 5/8 DFI
מספר קטלוג: 780001298
סה"כ: 211

שתל SPI - חברת Alpha-Bio

שתל הספירלי של חברת אלפא ביו
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 780001308
שתל Alpha - Bio SPI 3.3/8
מספר קטלוג: 780001308
סה"כ: 278
מספר קטלוג: 780001300
שתל Alpha - Bio SPI 3.3/10
מספר קטלוג: 780001300
סה"כ: 222
מספר קטלוג: 780001301
שתל Alpha - Bio SPI 3.3/115
מספר קטלוג: 780001301
סה"כ: 222
מספר קטלוג: 780001303
שתל Alpha - Bio SPI 3.3/13
מספר קטלוג: 780001303
סה"כ: 222
מספר קטלוג: 780001306
שתל Alpha - Bio SPI 3.3/16
מספר קטלוג: 780001306
סה"כ: 278
מספר קטלוג: 780001358
שתל Alpha - Bio SPI 3.75/8
מספר קטלוג: 780001358
סה"כ: 222