מקדחים לזויתן

כאן ניתןלמצוא מגוון מקדחים לזויתן , מקדחים עגולים, מקדחי צילינדר, מקדחי קונוס וכו.

מקדחים עגולים לזויתן Thomas

6 יחידות בכל קופסא.
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 80021006
סה"כ: 21
מספר קטלוג: 80021007
סה"כ: 21
מספר קטלוג: 80002058
סה"כ: 21
מספר קטלוג: 80002059
סה"כ: 21
מספר קטלוג: 80002060
סה"כ: 21
מספר קטלוג: 80002061
סה"כ: 21
מספר קטלוג: 80002062
סה"כ: 21
מספר קטלוג: 80002063
סה"כ: 21
מספר קטלוג: 80002064
סה"כ: 21
מספר קטלוג: 80002065
סה"כ: 21
מספר קטלוג: 80002066
סה"כ: 21
מספר קטלוג: 80002067
סה"כ: 21
מספר קטלוג: 80002068
סה"כ: 39
מספר קטלוג: 80002069
סה"כ: 39
מספר קטלוג: 80021029
סה"כ: 39
מספר קטלוג: 80021030
סה"כ: 39

מקדחי 28 מ"מ Thomas

6 יחידות בכל קופסא.
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 80028009
מקדחי 28 מ"מ 0# (6) Thomas
מספר קטלוג: 80028009
סה"כ: 39
מספר קטלוג: 80002031
מקדחי 28 מ"מ 1# (6) Thomas
מספר קטלוג: 80002031
סה"כ: 24
מספר קטלוג: 80002032
מקדחי 28 מ"מ 2# (6) Thomas
מספר קטלוג: 80002032
סה"כ: 24
מספר קטלוג: 80002033
מקדחי 28 מ"מ 3# (6) Thomas
מספר קטלוג: 80002033
סה"כ: 24
מספר קטלוג: 80002034
מקדחי 28 מ"מ 4# (6) Thomas
מספר קטלוג: 80002034
סה"כ: 24
מספר קטלוג: 80002035
מקדחי 28 מ"מ 5# (6) Thomas
מספר קטלוג: 80002035
סה"כ: 24
מספר קטלוג: 80002036
מקדחי 28 מ"מ 6# (6) Thomas
מספר קטלוג: 80002036
סה"כ: 24
מספר קטלוג: 80002037
מקדחי 28 מ"מ 7# (6) Thomas
מספר קטלוג: 80002037
סה"כ: 24
מספר קטלוג: 80002038
מקדחי 28 מ"מ 8# (6) Thomas
מספר קטלוג: 80002038
סה"כ: 24

מקדחים LS צילינדר Thomas

6 יחידות בכל קופסא.
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 80041009
מקדחים LS צילינדר 0# (6) Thomas
מספר קטלוג: 80041009
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 80041010
מקדחים LS צילינדר 1# (6) Thomas
מספר קטלוג: 80041010
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 80041012
מקדחים LS צילינדר 2# (6) Thomas
מספר קטלוג: 80041012
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 80041014
מקדחים LS צילינדר 3# (6) Thomas
מספר קטלוג: 80041014
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 80041016
מקדחים LS צילינדר 4# (6) Thomas
מספר קטלוג: 80041016
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 80041018
מקדחים LS צילינדר 5# (6) Thomas
מספר קטלוג: 80041018
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 80041019
מקדחים LS צילינדר 6# (6) Thomas
מספר קטלוג: 80041019
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 80041021
מקדחים LS צילינדר 7# (6) Thomas
מספר קטלוג: 80041021
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 80041023
מקדחים LS צילינדר 8# (6) Thomas
מספר קטלוג: 80041023
סה"כ: 29

מקדחים LS קונוס הפוך Thomas

6 יחידות בכל קופסא.
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 80051006
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 80051008
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 80051009
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 80051010
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 80051012
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 80051014
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 80051016
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 80051018
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 80051019
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 80051021
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 80051023
סה"כ: 29