טבעות לאורתודונטיה

כאן ניתן למצוא את כל סוגי הטבעות שומר מקום , טבעות דבל וטבעות סינגל המותאם לאורתודונטיה.

טבעת שומר מקום

 
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 28-B-6UL-P-29
טבעת שומר מקום 29 6UL
מספר קטלוג: 28-B-6UL-P-29
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6UR-P-30
טבעת שומר מקום 30 6UR
מספר קטלוג: 28-B-6UR-P-30
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6UR-P-40
טבעת שומר מקום 40 6UR
מספר קטלוג: 28-B-6UR-P-40
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6LL-P-29
טבעת שומר מקום 295 6LL
מספר קטלוג: 28-B-6LL-P-29
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6LR-P-29
טבעת שומר מקום 295 6LR
מספר קטלוג: 28-B-6LR-P-29
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6LL-P-30
טבעת שומר מקום 30 6LL
מספר קטלוג: 28-B-6LL-P-30
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6LR-P-30
טבעת שומר מקום 30 6LR
מספר קטלוג: 28-B-6LR-P-30
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6UL-P-30
טבעת שומר מקום 30 6UL
מספר קטלוג: 28-B-6UL-P-30
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6LL-P-31
טבעת שומר מקום 31 6LL
מספר קטלוג: 28-B-6LL-P-31
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6LR-P-31
טבעת שומר מקום 31 6LR
מספר קטלוג: 28-B-6LR-P-31
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6UL-P-31
טבעת שומר מקום 31 6UL
מספר קטלוג: 28-B-6UL-P-31
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-6-UR-P-31
טבעת שומר מקום 31 6UR
מספר קטלוג: 28-6-UR-P-31
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6LL-P-32
טבעת שומר מקום 32 6LL
מספר קטלוג: 28-B-6LL-P-32
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6LR-P-32
טבעת שומר מקום 32 6LR
מספר קטלוג: 28-B-6LR-P-32
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6UL-P-32
טבעת שומר מקום 32 6UL
מספר קטלוג: 28-B-6UL-P-32
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6UR-P-32
טבעת שומר מקום 32 6UR
מספר קטלוג: 28-B-6UR-P-32
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6LL-P-33
טבעת שומר מקום 33 6LL
מספר קטלוג: 28-B-6LL-P-33
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6LR-P-33
טבעת שומר מקום 33 6LR
מספר קטלוג: 28-B-6LR-P-33
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6UL-P-33
טבעת שומר מקום 33 6UL
מספר קטלוג: 28-B-6UL-P-33
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6UR-P-33
טבעת שומר מקום 33 6UR
מספר קטלוג: 28-B-6UR-P-33
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6LL-P-34
טבעת שומר מקום 34 6LL
מספר קטלוג: 28-B-6LL-P-34
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6LR-P-34
טבעת שומר מקום 34 6LR
מספר קטלוג: 28-B-6LR-P-34
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6UL-P-34
טבעת שומר מקום 34 6UL
מספר קטלוג: 28-B-6UL-P-34
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6UR-P-34
טבעת שומר מקום 34 6UR
מספר קטלוג: 28-B-6UR-P-34
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6LL-P-35
טבעת שומר מקום 35 6LL
מספר קטלוג: 28-B-6LL-P-35
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6LR-P-35
טבעת שומר מקום 35 6LR
מספר קטלוג: 28-B-6LR-P-35
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6UL-P-35
טבעת שומר מקום 35 6UL
מספר קטלוג: 28-B-6UL-P-35
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6UR-P-35
טבעת שומר מקום 35 6UR
מספר קטלוג: 28-B-6UR-P-35
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6LL-P-36
טבעת שומר מקום 36 6LL
מספר קטלוג: 28-B-6LL-P-36
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6LR-P-36
טבעת שומר מקום 36 6LR
מספר קטלוג: 28-B-6LR-P-36
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6UL-P-36
טבעת שומר מקום 36 6UL
מספר קטלוג: 28-B-6UL-P-36
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6UR-P-36
טבעת שומר מקום 36 6UR
מספר קטלוג: 28-B-6UR-P-36
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6LL-P-37
טבעת שומר מקום 37 6LL
מספר קטלוג: 28-B-6LL-P-37
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6LR-P-37
טבעת שומר מקום 37 6LR
מספר קטלוג: 28-B-6LR-P-37
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6UL-P-37
טבעת שומר מקום 37 6UL
מספר קטלוג: 28-B-6UL-P-37
סה"כ: 7
מספר קטלוג: 28-B-6UR-P-37
טבעת שומר מקום 37 6UR
מספר קטלוג: 28-B-6UR-P-37
סה"כ: 7