מקדחי יהלום

יהלומים שטראוס Z11C
יהלומים שטראוס Z11C
מספר קטלוג: 20000579
31
יהלומים שטראוס Z11F
יהלומים שטראוס Z11F
מספר קטלוג: 20000577
31
יהלומים שטראוס Z11M
יהלומים שטראוס Z11M
מספר קטלוג: 20000578
31
יהלומים שטראוס Z11SF
יהלומים שטראוס Z11SF
מספר קטלוג: 20000576
45
יהלומים שטראוס Z12C
יהלומים שטראוס Z12C
מספר קטלוג: 20000583
31
יהלומים שטראוס Z12F
יהלומים שטראוס Z12F
מספר קטלוג: 20000581
31
יהלומים שטראוס Z12M
יהלומים שטראוס Z12M
מספר קטלוג: 20000582
31
יהלומים שטראוס Z12SF
יהלומים שטראוס Z12SF
מספר קטלוג: 20000580
45
יהלומים שטראוס Z1C
יהלומים שטראוס Z1C
מספר קטלוג: 20000340
31
יהלומים שטראוס Z1F
יהלומים שטראוס Z1F
מספר קטלוג: 20000341
31
יהלומים שטראוס Z1M
יהלומים שטראוס Z1M
מספר קטלוג: 20000089
31
יהלומים שטראוס Z1SF
יהלומים שטראוס Z1SF
מספר קטלוג: 20000575
45
יהלומים שטראוס Z2C
יהלומים שטראוס Z2C
מספר קטלוג: 20000346
31
יהלומים שטראוס Z2F
יהלומים שטראוס Z2F
מספר קטלוג: 20000347
31
יהלומים שטראוס Z2M
יהלומים שטראוס Z2M
מספר קטלוג: 20000090
31
יהלומים שטראוס Z2SF
יהלומים שטראוס Z2SF
מספר קטלוג: 20000584
45
יהלומים שטראוס Z31C
יהלומים שטראוס Z31C
מספר קטלוג: 20000586
31
יהלומים שטראוס Z31M
יהלומים שטראוס Z31M
מספר קטלוג: 20000585
31
יהלומים שטראוס Z32C
יהלומים שטראוס Z32C
מספר קטלוג: 20000588
31
יהלומים שטראוס Z32M
יהלומים שטראוס Z32M
מספר קטלוג: 20000587
31
יהלומים שטראוס Z33M
יהלומים שטראוס Z33M
מספר קטלוג: 20000670
31
יהלומים שטראוס Z3C
יהלומים שטראוס Z3C
מספר קטלוג: 20000350
31
יהלומים שטראוס Z3F
יהלומים שטראוס Z3F
מספר קטלוג: 20000351
31
יהלומים שטראוס Z3M
יהלומים שטראוס Z3M
מספר קטלוג: 20000091
31
יהלומים שטראוס Z4C
יהלומים שטראוס Z4C
מספר קטלוג: 20000354
31
יהלומים שטראוס Z4F
יהלומים שטראוס Z4F
מספר קטלוג: 20000355
31
יהלומים שטראוס Z4M
יהלומים שטראוס Z4M
מספר קטלוג: 20000092
31
יהלומים שטראוס Z4SF
יהלומים שטראוס Z4SF
מספר קטלוג: 20000589
45
יהלומים שטראוס Z50M
יהלומים שטראוס Z50M
מספר קטלוג: 20000687
31
יהלומים שטראוס Z51M
יהלומים שטראוס Z51M
מספר קטלוג: 20000688
31
יהלומים שטראוס Z5C
יהלומים שטראוס Z5C
מספר קטלוג: 20000360
31
יהלומים שטראוס Z5F
יהלומים שטראוס Z5F
מספר קטלוג: 20000361
31
יהלומים שטראוס Z5M
יהלומים שטראוס Z5M
מספר קטלוג: 20000093
31
יהלומים שטראוס Z5SF
יהלומים שטראוס Z5SF
מספר קטלוג: 20000590
45