מקדחי יהלום

יהלומים שטראוס S10C
יהלומים שטראוס S10C
מספר קטלוג: 20000554
31
יהלומים שטראוס S10F
יהלומים שטראוס S10F
מספר קטלוג: 20000552
31
יהלומים שטראוס S10M
יהלומים שטראוס S10M
מספר קטלוג: 20000553
31
יהלומים שטראוס S11C
יהלומים שטראוס S11C
מספר קטלוג: 20000557
31
יהלומים שטראוס S11F
יהלומים שטראוס S11F
מספר קטלוג: 20000555
31
יהלומים שטראוס S11M
יהלומים שטראוס S11M
מספר קטלוג: 20000556
31
יהלומים שטראוס S1C
יהלומים שטראוס S1C
מספר קטלוג: 20000310
31
יהלומים שטראוס S1F
יהלומים שטראוס S1F
מספר קטלוג: 20000311
31
יהלומים שטראוס S1M
יהלומים שטראוס S1M
מספר קטלוג: 20000048
31
יהלומים שטראוס S2C
יהלומים שטראוס S2C
מספר קטלוג: 20000313
31
יהלומים שטראוס S2F
יהלומים שטראוס S2F
מספר קטלוג: 20000558
31
יהלומים שטראוס S2M
יהלומים שטראוס S2M
מספר קטלוג: 20000049
31
יהלומים שטראוס S3C
יהלומים שטראוס S3C
מספר קטלוג: 20000316
31
יהלומים שטראוס S3F
יהלומים שטראוס S3F
מספר קטלוג: 20000559
31
יהלומים שטראוס S3M
יהלומים שטראוס S3M
מספר קטלוג: 20000050
31
יהלומים שטראוס S3SF
יהלומים שטראוס S3SF
מספר קטלוג: 20000610
45
יהלומים שטראוס S4C
יהלומים שטראוס S4C
מספר קטלוג: 20000318
31
יהלומים שטראוס S4F
יהלומים שטראוס S4F
מספר קטלוג: 20000560
31
יהלומים שטראוס S4M
יהלומים שטראוס S4M
מספר קטלוג: 20000051
31
יהלומים שטראוס S5C
יהלומים שטראוס S5C
מספר קטלוג: 20000320
31
יהלומים שטראוס S5F
יהלומים שטראוס S5F
מספר קטלוג: 20000561
31
יהלומים שטראוס S5M
יהלומים שטראוס S5M
מספר קטלוג: 20000052
31
יהלומים שטראוס S5SF
יהלומים שטראוס S5SF
מספר קטלוג: 20000613
45