מקדחי יהלום

יהלומים שטראוס M16M
יהלומים שטראוס M16M
מספר קטלוג: 20000645
31
יהלומים שטראוס M1C
יהלומים שטראוס M1C
מספר קטלוג: 20000521
31
יהלומים שטראוס M1M
יהלומים שטראוס M1M
מספר קטלוג: 20000043
31
יהלומים שטראוס M2C
יהלומים שטראוס M2C
מספר קטלוג: 20000522
31
יהלומים שטראוס M2M
יהלומים שטראוס M2M
מספר קטלוג: 20000044
31
יהלומים שטראוס M31C
יהלומים שטראוס M31C
מספר קטלוג: 20000270
31
יהלומים שטראוס M31F
יהלומים שטראוס M31F
מספר קטלוג: 20000526
31
יהלומים שטראוס M31M
יהלומים שטראוס M31M
מספר קטלוג: 20000077
31
יהלומים שטראוס M31SC
יהלומים שטראוס M31SC
מספר קטלוג: 2000050
43
יהלומים שטראוס M31SM
יהלומים שטראוס M31SM
מספר קטלוג: 20000677
31
יהלומים שטראוס M32C
יהלומים שטראוס M32C
מספר קטלוג: 20000527
31
יהלומים שטראוס M32F
יהלומים שטראוס M32F
מספר קטלוג: 20001471
31
יהלומים שטראוס M32M
יהלומים שטראוס M32M
מספר קטלוג: 20001475
31
יהלומים שטראוס M3C
יהלומים שטראוס M3C
מספר קטלוג: 20000275
31
יהלומים שטראוס M3F
יהלומים שטראוס M3F
מספר קטלוג: 20000523
31
יהלומים שטראוס M3M
יהלומים שטראוס M3M
מספר קטלוג: 20000045
31
יהלומים שטראוס M3PF - זירקוניה
60
יהלומים שטראוס M3SC
יהלומים שטראוס M3SC
מספר קטלוג: 20000524
38
יהלומים שטראוס M41M
יהלומים שטראוס M41M
מספר קטלוג: 20000646
31
יהלומים שטראוס M4378M
יהלומים שטראוס M4378M
מספר קטלוג: 20001491
31
יהלומים שטראוס M4C
יהלומים שטראוס M4C
מספר קטלוג: 20000278
31
יהלומים שטראוס M4M
יהלומים שטראוס M4M
מספר קטלוג: 20000046
31
יהלומים שטראוס M4SC
יהלומים שטראוס M4SC
מספר קטלוג: 20000280
38
יהלומים שטראוס M51C
יהלומים שטראוס M51C
מספר קטלוג: 20000529
31
יהלומים שטראוס M51M
יהלומים שטראוס M51M
מספר קטלוג: 20000087
31
יהלומים שטראוס M5C
יהלומים שטראוס M5C
מספר קטלוג: 20000528
31
יהלומים שטראוס M5M
יהלומים שטראוס M5M
מספר קטלוג: 20000047
31
יהלומים שטראוס M6C
יהלומים שטראוס M6C
מספר קטלוג: 20000530
43
יהלומים שטראוס M6M
יהלומים שטראוס M6M
מספר קטלוג: 20000088
31