מקדחי יהלום

יהלומים שטראוס G041M
יהלומים שטראוס G041M
מספר קטלוג: 20000648
31
יהלומים שטראוס G04M
יהלומים שטראוס G04M
מספר קטלוג: 20000647
31
יהלומים שטראוס G1C
יהלומים שטראוס G1C
מספר קטלוג: 20000484
31
יהלומים שטראוס G1M
יהלומים שטראוס G1M
מספר קטלוג: 20000032
31
יהלומים שטראוס G2C
יהלומים שטראוס G2C
מספר קטלוג: 20000232
31
יהלומים שטראוס G2M
יהלומים שטראוס G2M
מספר קטלוג: 20000033
31
יהלומים שטראוס G3C
יהלומים שטראוס G3C
מספר קטלוג: 20000234
31
יהלומים שטראוס G3M
יהלומים שטראוס G3M
מספר קטלוג: 20000034
31
יהלומים שטראוס G4C
יהלומים שטראוס G4C
מספר קטלוג: 20000236
31
יהלומים שטראוס G4F
יהלומים שטראוס G4F
מספר קטלוג: 20000485
31
יהלומים שטראוס G4M
יהלומים שטראוס G4M
מספר קטלוג: 20000035
31
יהלומים שטראוס G4SC
יהלומים שטראוס G4SC
מספר קטלוג: 20000486
38
יהלומים שטראוס G5C
יהלומים שטראוס G5C
מספר קטלוג: 20000238
31
יהלומים שטראוס G5F
יהלומים שטראוס G5F
מספר קטלוג: 20000487
31
יהלומים שטראוס G5M
יהלומים שטראוס G5M
מספר קטלוג: 20000086
31
יהלומים שטראוס G5SC
יהלומים שטראוס G5SC
מספר קטלוג: 20000488
43