סתימות קומפוזיט

מזרק אולטימייט של חברת 3M

Filtek™ Ultimate הינו מזרק קומפוזיט בשיטת הננו טכנולגיה לשחזור שיניים  אוניברסלי .
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 43003920A1B
מזרק אולטימייט 3M A1B
מספר קטלוג: 43003920A1B
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 43003920A1D
מזרק אולטימייט 3M A1D
מספר קטלוג: 43003920A1D
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 43003920A1E
מזרק אולטימייט 3M A1E
מספר קטלוג: 43003920A1E
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 43003920A2B
מזרק אולטימייט 3M A2B
מספר קטלוג: 43003920A2B
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 43003920A2D
מזרק אולטימייט 3M A2D
מספר קטלוג: 43003920A2D
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 43003920A2E
מזרק אולטימייט 3M A2E
מספר קטלוג: 43003920A2E
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 43003920A3.5B
מזרק אולטימייט 3M A3.5B
מספר קטלוג: 43003920A3.5B
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 43003920A3B
מזרק אולטימייט 3M A3B
מספר קטלוג: 43003920A3B
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 43003920A3D
מזרק אולטימייט 3M A3D
מספר קטלוג: 43003920A3D
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 43003920A3E
מזרק אולטימייט 3M A3E
מספר קטלוג: 43003920A3E
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 43003920A4B
מזרק אולטימייט 3M A4B
מספר קטלוג: 43003920A4B
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 43003920A4D
מזרק אולטימייט 3M A4D
מספר קטלוג: 43003920A4D
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 43003920A6B
מזרק אולטימייט 3M A6B
מספר קטלוג: 43003920A6B
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 43003920B1B
מזרק אולטימייט 3M B1B
מספר קטלוג: 43003920B1B
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 43003920B1E
מזרק אולטימייט 3M B1E
מספר קטלוג: 43003920B1E
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 43003920B2B
מזרק אולטימייט 3M B2B
מספר קטלוג: 43003920B2B
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 43003920B2E
מזרק אולטימייט 3M B2E
מספר קטלוג: 43003920B2E
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 43003920B3B
מזרק אולטימייט 3M B3B
מספר קטלוג: 43003920B3B
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 43003920B3D
מזרק אולטימייט 3M B3D
מספר קטלוג: 43003920B3D
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 43003920B5B
מזרק אולטימייט 3M B5B
מספר קטלוג: 43003920B5B
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 43003920C1B
מזרק אולטימייט 3M C1B
מספר קטלוג: 43003920C1B
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 43003920C2B
מזרק אולטימייט 3M C2B
מספר קטלוג: 43003920C2B
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 43003920C3B
מזרק אולטימייט 3M C3B
מספר קטלוג: 43003920C3B
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 43003920C4D
מזרק אולטימייט 3M C4D
מספר קטלוג: 43003920C4D
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 43003920D2B
מזרק אולטימייט 3M D2B
מספר קטלוג: 43003920D2B
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 43003920D2E
מזרק אולטימייט 3M D2E
מספר קטלוג: 43003920D2E
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 43003920D3B
מזרק אולטימייט 3M D3B
מספר קטלוג: 43003920D3B
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 43003920TR
מזרק אולטימייט 3M TC/TA/TB/TG
מספר קטלוג: 43003920TR
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 43003920WE
מזרק אולטימייט 3M WD/WB/XWB/WE/XWE
מספר קטלוג: 43003920WE
סה"כ: 220