קנה 6 קופסאות מקדחי יהלום וקבל מעמד מתכת מתנה

קנה 6 קופסאות מקדחי יהלום מסוגים שונים וקבל מעמד מתכת מתנה המתאים לאוטוקלאב

שם המוצר
סה"כ
יהלומים שטראוס B2C
יהלומים שטראוס B2C
מספר קטלוג: 20000114
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס A3F
יהלומים שטראוס A3F
מספר קטלוג: 20000105
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס K3M
יהלומים שטראוס K3M
מספר קטלוג: 20000041
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס B2M
יהלומים שטראוס B2M
מספר קטלוג: 20000009
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס D3M
יהלומים שטראוס D3M
מספר קטלוג: 20000017
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס T2M
יהלומים שטראוס T2M
מספר קטלוג: 20000054
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס C1M
יהלומים שטראוס C1M
מספר קטלוג: 20000012
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס T3C
יהלומים שטראוס T3C
מספר קטלוג: 20000326
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס K2F
יהלומים שטראוס K2F
מספר קטלוג: 20000261
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס T4M
יהלומים שטראוס T4M
מספר קטלוג: 20000056
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס 24 מ"מ A4L
יהלומים שטראוס 24 מ"מ A4L
מספר קטלוג: 20000064
סה"כ: 39
יהלומים שטראוס C4C
יהלומים שטראוס C4C
מספר קטלוג: 20000136
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס S1M
יהלומים שטראוס S1M
מספר קטלוג: 20000048
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס B4M
יהלומים שטראוס B4M
מספר קטלוג: 20000011
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס B3M
יהלומים שטראוס B3M
מספר קטלוג: 20000010
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס S5M
יהלומים שטראוס S5M
מספר קטלוג: 20000052
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס A4SF
יהלומים שטראוס A4SF
מספר קטלוג: 20000109
סה"כ: 45
יהלומים שטראוס E4M
יהלומים שטראוס E4M
מספר קטלוג: 20000022
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס E1F
יהלומים שטראוס E1F
מספר קטלוג: 20000154
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס A4F
יהלומים שטראוס A4F
מספר קטלוג: 20000108
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס F2M
יהלומים שטראוס F2M
מספר קטלוג: 20000028
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס C3M
יהלומים שטראוס C3M
מספר קטלוג: 20000014
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס S3M
יהלומים שטראוס S3M
מספר קטלוג: 20000050
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס C2C
יהלומים שטראוס C2C
מספר קטלוג: 20000129
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס 24 מ"מ A1L
יהלומים שטראוס 24 מ"מ A1L
מספר קטלוג: 20000061
סה"כ: 39
יהלומים שטראוס K2C
יהלומים שטראוס K2C
מספר קטלוג: 20000260
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס C2F
יהלומים שטראוס C2F
מספר קטלוג: 20000130
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס E2M
יהלומים שטראוס E2M
מספר קטלוג: 20000020
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס A2F
יהלומים שטראוס A2F
מספר קטלוג: 20000102
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס E2F
יהלומים שטראוס E2F
מספר קטלוג: 20000158
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס A2SF
יהלומים שטראוס A2SF
מספר קטלוג: 20000103
סה"כ: 45
יהלומים שטראוס E4F
יהלומים שטראוס E4F
מספר קטלוג: 20000176
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס G4M
יהלומים שטראוס G4M
מספר קטלוג: 20000035
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס T5M
יהלומים שטראוס T5M
מספר קטלוג: 20000057
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס E4C
יהלומים שטראוס E4C
מספר קטלוג: 20000175
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס T2C
יהלומים שטראוס T2C
מספר קטלוג: 20000324
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס E5F
יהלומים שטראוס E5F
מספר קטלוג: 20000182
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס A3SF
יהלומים שטראוס A3SF
מספר קטלוג: 20000106
סה"כ: 45
יהלומים שטראוס M2M
יהלומים שטראוס M2M
מספר קטלוג: 20000044
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס M4M
יהלומים שטראוס M4M
מספר קטלוג: 20000046
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס E6M
יהלומים שטראוס E6M
מספר קטלוג: 20000024
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס C11F
יהלומים שטראוס C11F
מספר קטלוג: 20000127
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס C2M
יהלומים שטראוס C2M
מספר קטלוג: 20000013
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס E1C
יהלומים שטראוס E1C
מספר קטלוג: 20000153
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס D4M
יהלומים שטראוס D4M
מספר קטלוג: 20000018
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס F1M
יהלומים שטראוס F1M
מספר קטלוג: 20000027
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס D3C
יהלומים שטראוס D3C
מספר קטלוג: 20000146
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס B3C
יהלומים שטראוס B3C
מספר קטלוג: 20000117
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס T3M
יהלומים שטראוס T3M
מספר קטלוג: 20000055
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס 24 מ"מ A3L
יהלומים שטראוס 24 מ"מ A3L
מספר קטלוג: 20000063
סה"כ: 39
יהלומים שטראוס E7M
יהלומים שטראוס E7M
מספר קטלוג: 20000025
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס BR4C
יהלומים שטראוס BR4C
מספר קטלוג: 20000124
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס K1M
יהלומים שטראוס K1M
מספר קטלוג: 20000039
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס A5C
יהלומים שטראוס A5C
מספר קטלוג: 20000110
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס E1M
יהלומים שטראוס E1M
מספר קטלוג: 20000019
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס E2C
יהלומים שטראוס E2C
מספר קטלוג: 20000157
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס A2C
יהלומים שטראוס A2C
מספר קטלוג: 20000101
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס E5M
יהלומים שטראוס E5M
מספר קטלוג: 20000023
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס A3C
יהלומים שטראוס A3C
מספר קטלוג: 20000104
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס E3M
יהלומים שטראוס E3M
מספר קטלוג: 20000021
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס F1RM
יהלומים שטראוס F1RM
מספר קטלוג: 20000030
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס B1M
יהלומים שטראוס B1M
מספר קטלוג: 20000008
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס 24 מ"מ A2L
יהלומים שטראוס 24 מ"מ A2L
מספר קטלוג: 20000062
סה"כ: 39