G-ænial קומפוזיט סט 4 במחיר 460

G-ænial סט קומפוזיט 4 מזרקים קידמיים A2 +A3 (2 מכל גוון ) או 4 מזרקים אחוריים PA2+PA3 (2 מכל גוון ) במחיר 460 ש"ח

שם המוצר
סה"כ
מבצע 4 קומפוזיטים קדמיים גניאל A2+A3
סה"כ: 460
מבצע 4 קומפוזיטים מעורב
מבצע 4 קומפוזיטים מעורב
A2+A3 קדמי
A2+A3 אחורי
סה"כ: 460
מבצע 4 קומפוזיטים אחוריים גניאל A2+A3
סה"כ: 460
כדי לעמוד בתנאי המבצע יש להוסיף 1 מוצרים