קנה 15 קופסאות מקדחי יהלום וקבל מעמד מתכת מתנה

קנה 15 קופסאות מקדחי יהלום מסוגים שונים וקבל סט דיסקיות ליטוש מתנה בשווי 135 ש"ח

שם המוצר
סה"כ
יהלומים שטראוס B2C
יהלומים שטראוס B2C
מספר קטלוג: 20000114
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס A3F
יהלומים שטראוס A3F
מספר קטלוג: 20000105
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס K3M
יהלומים שטראוס K3M
מספר קטלוג: 20000041
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס B2M
יהלומים שטראוס B2M
מספר קטלוג: 20000009
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס D3M
יהלומים שטראוס D3M
מספר קטלוג: 20000017
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס T2M
יהלומים שטראוס T2M
מספר קטלוג: 20000054
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס C1M
יהלומים שטראוס C1M
מספר קטלוג: 20000012
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס T3C
יהלומים שטראוס T3C
מספר קטלוג: 20000326
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס K2F
יהלומים שטראוס K2F
מספר קטלוג: 20000261
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס T4M
יהלומים שטראוס T4M
מספר קטלוג: 20000056
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס 24 מ"מ A4L
יהלומים שטראוס 24 מ"מ A4L
מספר קטלוג: 20000064
סה"כ: 39
יהלומים שטראוס C4C
יהלומים שטראוס C4C
מספר קטלוג: 20000136
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס S1M
יהלומים שטראוס S1M
מספר קטלוג: 20000048
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס B4M
יהלומים שטראוס B4M
מספר קטלוג: 20000011
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס B3M
יהלומים שטראוס B3M
מספר קטלוג: 20000010
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס S5M
יהלומים שטראוס S5M
מספר קטלוג: 20000052
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס A4SF
יהלומים שטראוס A4SF
מספר קטלוג: 20000109
סה"כ: 45
יהלומים שטראוס E4M
יהלומים שטראוס E4M
מספר קטלוג: 20000022
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס E1F
יהלומים שטראוס E1F
מספר קטלוג: 20000154
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס A4F
יהלומים שטראוס A4F
מספר קטלוג: 20000108
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס F2M
יהלומים שטראוס F2M
מספר קטלוג: 20000028
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס C3M
יהלומים שטראוס C3M
מספר קטלוג: 20000014
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס S3M
יהלומים שטראוס S3M
מספר קטלוג: 20000050
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס C2C
יהלומים שטראוס C2C
מספר קטלוג: 20000129
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס 24 מ"מ A1L
יהלומים שטראוס 24 מ"מ A1L
מספר קטלוג: 20000061
סה"כ: 39
יהלומים שטראוס K2C
יהלומים שטראוס K2C
מספר קטלוג: 20000260
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס C2F
יהלומים שטראוס C2F
מספר קטלוג: 20000130
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס E2M
יהלומים שטראוס E2M
מספר קטלוג: 20000020
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס A2F
יהלומים שטראוס A2F
מספר קטלוג: 20000102
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס E2F
יהלומים שטראוס E2F
מספר קטלוג: 20000158
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס A2SF
יהלומים שטראוס A2SF
מספר קטלוג: 20000103
סה"כ: 45
יהלומים שטראוס E4F
יהלומים שטראוס E4F
מספר קטלוג: 20000176
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס G4M
יהלומים שטראוס G4M
מספר קטלוג: 20000035
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס T5M
יהלומים שטראוס T5M
מספר קטלוג: 20000057
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס E4C
יהלומים שטראוס E4C
מספר קטלוג: 20000175
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס T2C
יהלומים שטראוס T2C
מספר קטלוג: 20000324
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס E5F
יהלומים שטראוס E5F
מספר קטלוג: 20000182
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס A3SF
יהלומים שטראוס A3SF
מספר קטלוג: 20000106
סה"כ: 45
יהלומים שטראוס M2M
יהלומים שטראוס M2M
מספר קטלוג: 20000044
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס M4M
יהלומים שטראוס M4M
מספר קטלוג: 20000046
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס E6M
יהלומים שטראוס E6M
מספר קטלוג: 20000024
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס C11F
יהלומים שטראוס C11F
מספר קטלוג: 20000127
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס C2M
יהלומים שטראוס C2M
מספר קטלוג: 20000013
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס E1C
יהלומים שטראוס E1C
מספר קטלוג: 20000153
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס D4M
יהלומים שטראוס D4M
מספר קטלוג: 20000018
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס F1M
יהלומים שטראוס F1M
מספר קטלוג: 20000027
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס D3C
יהלומים שטראוס D3C
מספר קטלוג: 20000146
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס B3C
יהלומים שטראוס B3C
מספר קטלוג: 20000117
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס T3M
יהלומים שטראוס T3M
מספר קטלוג: 20000055
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס 24 מ"מ A3L
יהלומים שטראוס 24 מ"מ A3L
מספר קטלוג: 20000063
סה"כ: 39
יהלומים שטראוס E7M
יהלומים שטראוס E7M
מספר קטלוג: 20000025
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס BR4C
יהלומים שטראוס BR4C
מספר קטלוג: 20000124
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס K1M
יהלומים שטראוס K1M
מספר קטלוג: 20000039
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס A5C
יהלומים שטראוס A5C
מספר קטלוג: 20000110
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס E1M
יהלומים שטראוס E1M
מספר קטלוג: 20000019
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס E2C
יהלומים שטראוס E2C
מספר קטלוג: 20000157
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס A2C
יהלומים שטראוס A2C
מספר קטלוג: 20000101
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס E5M
יהלומים שטראוס E5M
מספר קטלוג: 20000023
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס A3C
יהלומים שטראוס A3C
מספר קטלוג: 20000104
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס E3M
יהלומים שטראוס E3M
מספר קטלוג: 20000021
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס F1RM
יהלומים שטראוס F1RM
מספר קטלוג: 20000030
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס B1M
יהלומים שטראוס B1M
מספר קטלוג: 20000008
סה"כ: 31
יהלומים שטראוס 24 מ"מ A2L
יהלומים שטראוס 24 מ"מ A2L
מספר קטלוג: 20000062
סה"כ: 39