מקדחי יהלום

יהלומים שטראוס T1C
יהלומים שטראוס T1C
מספר קטלוג: 20000322
31
יהלומים שטראוס T1F
יהלומים שטראוס T1F
מספר קטלוג: 20000562
31
יהלומים שטראוס T1M
יהלומים שטראוס T1M
מספר קטלוג: 20000053
31
יהלומים שטראוס T1SC
יהלומים שטראוס T1SC
מספר קטלוג: 20000563
38
יהלומים שטראוס T2C
יהלומים שטראוס T2C
מספר קטלוג: 20000324
31
יהלומים שטראוס T2F
יהלומים שטראוס T2F
מספר קטלוג: 20000564
31
יהלומים שטראוס T2M
יהלומים שטראוס T2M
מספר קטלוג: 20000054
31
יהלומים שטראוס T2PF - זירקוניה
60
יהלומים שטראוס T2SC
יהלומים שטראוס T2SC
מספר קטלוג: 20000565
38
יהלומים שטראוס T2SF
יהלומים שטראוס T2SF
מספר קטלוג: 20000598
45
יהלומים שטראוס T3C
יהלומים שטראוס T3C
מספר קטלוג: 20000326
31
יהלומים שטראוס T3F
יהלומים שטראוס T3F
מספר קטלוג: 20000567
31
יהלומים שטראוס T3M
יהלומים שטראוס T3M
מספר קטלוג: 20000055
31
יהלומים שטראוס T3SC
יהלומים שטראוס T3SC
מספר קטלוג: 20000568
38
יהלומים שטראוס T4C
יהלומים שטראוס T4C
מספר קטלוג: 20000328
31
יהלומים שטראוס T4F
יהלומים שטראוס T4F
מספר קטלוג: 20000569
31
יהלומים שטראוס T4M
יהלומים שטראוס T4M
מספר קטלוג: 20000056
31
יהלומים שטראוס T4SC
יהלומים שטראוס T4SC
מספר קטלוג: 20000570
43
יהלומים שטראוס T5C
יהלומים שטראוס T5C
מספר קטלוג: 20000330
31
יהלומים שטראוס T5F
יהלומים שטראוס T5F
מספר קטלוג: 20000571
31
יהלומים שטראוס T5M
יהלומים שטראוס T5M
מספר קטלוג: 20000057
31
יהלומים שטראוס T5SC
יהלומים שטראוס T5SC
מספר קטלוג: 20000572
38
יהלומים שטראוס T5SF
יהלומים שטראוס T5SF
מספר קטלוג: 20000599
45
יהלומים שטראוס T6C
יהלומים שטראוס T6C
מספר קטלוג: 20000332
31
יהלומים שטראוס T6F
יהלומים שטראוס T6F
מספר קטלוג: 20000573
31
יהלומים שטראוס T6M
יהלומים שטראוס T6M
מספר קטלוג: 20000058
31
יהלומים שטראוס T6SC
יהלומים שטראוס T6SC
מספר קטלוג: 20000334
37
יהלומים שטראוס T6SF
יהלומים שטראוס T6SF
מספר קטלוג: 20000574
45