מקדחי יהלום

יהלומים שטראוס K0F
יהלומים שטראוס K0F
מספר קטלוג: 20000495
31
יהלומים שטראוס K0M
יהלומים שטראוס K0M
מספר קטלוג: 20000496
31
יהלומים שטראוס K0RC
יהלומים שטראוס K0RC
מספר קטלוג: 20000653
31
יהלומים שטראוס K0RF
יהלומים שטראוס K0RF
מספר קטלוג: 20000651
31
יהלומים שטראוס K0RM
יהלומים שטראוס K0RM
מספר קטלוג: 20000652
31
יהלומים שטראוס K11C
יהלומים שטראוס K11C
מספר קטלוג: 20000509
31
יהלומים שטראוס K11F
יהלומים שטראוס K11F
מספר קטלוג: 20000507
31
יהלומים שטראוס K11M
יהלומים שטראוס K11M
מספר קטלוג: 20000508
31
יהלומים שטראוס K11SC
יהלומים שטראוס K11SC
מספר קטלוג: 20000510
43
יהלומים שטראוס K11SF
יהלומים שטראוס K11SF
מספר קטלוג: 20000506
45
יהלומים שטראוס K1C
יהלומים שטראוס K1C
מספר קטלוג: 20000500
31
יהלומים שטראוס K1F
יהלומים שטראוס K1F
מספר קטלוג: 20000499
31
יהלומים שטראוס K1M
יהלומים שטראוס K1M
מספר קטלוג: 20000039
31
יהלומים שטראוס K1PF - זירקוניה
60
יהלומים שטראוס K1RC
יהלומים שטראוס K1RC
מספר קטלוג: 20000504
31
יהלומים שטראוס K1RF
יהלומים שטראוס K1RF
מספר קטלוג: 20000603
31
יהלומים שטראוס K1RM
יהלומים שטראוס K1RM
מספר קטלוג: 20000503
31
יהלומים שטראוס K1RSC
יהלומים שטראוס K1RSC
מספר קטלוג: 20000505
43
יהלומים שטראוס K1RSF
יהלומים שטראוס K1RSF
מספר קטלוג: 20000501
45
יהלומים שטראוס K1SF
יהלומים שטראוס K1SF
מספר קטלוג: 20000498
45
יהלומים שטראוס K21RC
יהלומים שטראוס K21RC
מספר קטלוג: 20000656
31
יהלומים שטראוס K21RM
יהלומים שטראוס K21RM
מספר קטלוג: 20000655
31
יהלומים שטראוס K21RSF
יהלומים שטראוס K21RSF
מספר קטלוג: 20000654
45
יהלומים שטראוס K2C
יהלומים שטראוס K2C
מספר קטלוג: 20000260
31
יהלומים שטראוס K2F
יהלומים שטראוס K2F
מספר קטלוג: 20000261
31
יהלומים שטראוס K2M
יהלומים שטראוס K2M
מספר קטלוג: 20000040
31
יהלומים שטראוס K2PF- זירקוניה
60
יהלומים שטראוס K2RC
יהלומים שטראוס K2RC
מספר קטלוג: 20000518
31
יהלומים שטראוס K2RF
יהלומים שטראוס K2RF
מספר קטלוג: 20000516
31
יהלומים שטראוס K2RM
יהלומים שטראוס K2RM
מספר קטלוג: 20000517
31
יהלומים שטראוס K2RSC
יהלומים שטראוס K2RSC
מספר קטלוג: 20000519
43
יהלומים שטראוס K2RSF
יהלומים שטראוס K2RSF
מספר קטלוג: 20000515
45
יהלומים שטראוס K2SC
יהלומים שטראוס K2SC
מספר קטלוג: 20000512
53
יהלומים שטראוס K2SF
יהלומים שטראוס K2SF
מספר קטלוג: 20000263
45
יהלומים שטראוס K2SPM - ספירלי
יהלומים שטראוס K2SPM - ספירלי
מספר קטלוג: 20000513
38
יהלומים שטראוס K2XXF
יהלומים שטראוס K2XXF
מספר קטלוג: 20000511
38
יהלומים שטראוס K325M
יהלומים שטראוס K325M
מספר קטלוג: 20001490
31
יהלומים שטראוס K3C
יהלומים שטראוס K3C
מספר קטלוג: 20000520
31
יהלומים שטראוס K3M
יהלומים שטראוס K3M
מספר קטלוג: 20000041
31
יהלומים שטראוס KOC
יהלומים שטראוס KOC
מספר קטלוג: 20000497
31