מקדחי יהלום

יהלומים שטראוס F03M
יהלומים שטראוס F03M
מספר קטלוג: 20000671
31
יהלומים שטראוס F06M
יהלומים שטראוס F06M
מספר קטלוג: 20000669
31
יהלומים שטראוס F09M
יהלומים שטראוס F09M
מספר קטלוג: 20000672
31
יהלומים שטראוס F10M
יהלומים שטראוס F10M
מספר קטלוג: 20000673
31
יהלומים שטראוס F11C
יהלומים שטראוס F11C
מספר קטלוג: 20000470
31
יהלומים שטראוס F11F
יהלומים שטראוס F11F
מספר קטלוג: 20000469
31
יהלומים שטראוס F11M
יהלומים שטראוס F11M
מספר קטלוג: 20000084
31
יהלומים שטראוס F11RC
יהלומים שטראוס F11RC
מספר קטלוג: 20000474
31
יהלומים שטראוס F11RF
יהלומים שטראוס F11RF
מספר קטלוג: 20000472
31
יהלומים שטראוס F11RM
יהלומים שטראוס F11RM
מספר קטלוג: 20000473
31
יהלומים שטראוס F11RSC
יהלומים שטראוס F11RSC
מספר קטלוג: 20000475
38
יהלומים שטראוס F11SC
יהלומים שטראוס F11SC
מספר קטלוג: 20000471
87
יהלומים שטראוס F1C
יהלומים שטראוס F1C
מספר קטלוג: 20000210
31
יהלומים שטראוס F1F
יהלומים שטראוס F1F
מספר קטלוג: 20000211
31
יהלומים שטראוס F1M
יהלומים שטראוס F1M
מספר קטלוג: 20000027
31
יהלומים שטראוס F1RC
יהלומים שטראוס F1RC
מספר קטלוג: 20000212
31
יהלומים שטראוס F1RF
יהלומים שטראוס F1RF
מספר קטלוג: 20000213
31
יהלומים שטראוס F1RM
יהלומים שטראוס F1RM
מספר קטלוג: 20000030
31
יהלומים שטראוס F1RSC
יהלומים שטראוס F1RSC
מספר קטלוג: 20000214
43
יהלומים שטראוס F1RSF
יהלומים שטראוס F1RSF
מספר קטלוג: 20000609
45
יהלומים שטראוס F1RSPM -ספירלי
יהלומים שטראוס F1RSPM -ספירלי
מספר קטלוג: 20000468
38
יהלומים שטראוס F1SC
יהלומים שטראוס F1SC
מספר קטלוג: 20000215
53
יהלומים שטראוס F1SF
יהלומים שטראוס F1SF
מספר קטלוג: 20000608
45
יהלומים שטראוס F21C
יהלומים שטראוס F21C
מספר קטלוג: 20000482
31
יהלומים שטראוס F21F
יהלומים שטראוס F21F
מספר קטלוג: 20000480
31
יהלומים שטראוס F21M
יהלומים שטראוס F21M
מספר קטלוג: 20000481
31
יהלומים שטראוס F21RF
יהלומים שטראוס F21RF
מספר קטלוג: 20000691
31
יהלומים שטראוס F21RM
יהלומים שטראוס F21RM
מספר קטלוג: 20000680
31
יהלומים שטראוס F21SC
יהלומים שטראוס F21SC
מספר קטלוג: 20000483
43
יהלומים שטראוס F2C
יהלומים שטראוס F2C
מספר קטלוג: 20000220
31
יהלומים שטראוס F2F
יהלומים שטראוס F2F
מספר קטלוג: 20000476
31
יהלומים שטראוס F2M
יהלומים שטראוס F2M
מספר קטלוג: 20000028
31
יהלומים שטראוס F2RC
יהלומים שטראוס F2RC
מספר קטלוג: 20000221
31
יהלומים שטראוס F2RF
יהלומים שטראוס F2RF
מספר קטלוג: 20000477
31
יהלומים שטראוס F2RM
יהלומים שטראוס F2RM
מספר קטלוג: 20000031
31
יהלומים שטראוס F2RSF
יהלומים שטראוס F2RSF
מספר קטלוג: 20000222
45
יהלומים שטראוס F2RSPM - ספירלי
35
יהלומים שטראוס F2SC
יהלומים שטראוס F2SC
מספר קטלוג: 20000223
43
יהלומים שטראוס F2SF
יהלומים שטראוס F2SF
מספר קטלוג: 20000224
45
יהלומים שטראוס F3C
יהלומים שטראוס F3C
מספר קטלוג: 20000225
31
יהלומים שטראוס F3F
יהלומים שטראוס F3F
מספר קטלוג: 20000226
31
יהלומים שטראוס F3M
יהלומים שטראוס F3M
מספר קטלוג: 20000029
31
יהלומים שטראוס F3SF
יהלומים שטראוס F3SF
מספר קטלוג: 20000227
45
יהלומים שטראוס F4C
יהלומים שטראוס F4C
מספר קטלוג: 20000228
31
יהלומים שטראוס F4M
יהלומים שטראוס F4M
מספר קטלוג: 20000229
31
יהלומים שטראוס F4RM
יהלומים שטראוס F4RM
מספר קטלוג: 20000676
31
יהלומים שטראוס FO2C
יהלומים שטראוס FO2C
מספר קטלוג: 20000452
31
יהלומים שטראוס FO2F
יהלומים שטראוס FO2F
מספר קטלוג: 20000450
31
יהלומים שטראוס FO2M
יהלומים שטראוס FO2M
מספר קטלוג: 20000451
31
יהלומים שטראוס FO4C
יהלומים שטראוס FO4C
מספר קטלוג: 20000455
31
יהלומים שטראוס FO4F
יהלומים שטראוס FO4F
מספר קטלוג: 20000453
31
יהלומים שטראוס FO4M
יהלומים שטראוס FO4M
מספר קטלוג: 20000454
31
יהלומים שטראוס FO5C
יהלומים שטראוס FO5C
מספר קטלוג: 20000458
31
יהלומים שטראוס FO5F
יהלומים שטראוס FO5F
מספר קטלוג: 20000456
31
יהלומים שטראוס FO5M
יהלומים שטראוס FO5M
מספר קטלוג: 20000457
31
יהלומים שטראוס FO6C
יהלומים שטראוס FO6C
מספר קטלוג: 20000461
31