מקדחי יהלום

יהלומים שטראוס E04M
יהלומים שטראוס E04M
מספר קטלוג: 20000683
31
יהלומים שטראוס E11F
יהלומים שטראוס E11F
מספר קטלוג: 20000628
31
יהלומים שטראוס E11M
יהלומים שטראוס E11M
מספר קטלוג: 20000626
31
יהלומים שטראוס E12C
יהלומים שטראוס E12C
מספר קטלוג: 20000413
31
יהלומים שטראוס E12F
יהלומים שטראוס E12F
מספר קטלוג: 20000411
31
יהלומים שטראוס E12M
יהלומים שטראוס E12M
מספר קטלוג: 20000412
31
יהלומים שטראוס E12PF- זירקוניה
60
יהלומים שטראוס E12SF
יהלומים שטראוס E12SF
מספר קטלוג: 20000410
45
יהלומים שטראוס E1C
יהלומים שטראוס E1C
מספר קטלוג: 20000153
31
יהלומים שטראוס E1F
יהלומים שטראוס E1F
מספר קטלוג: 20000154
31
יהלומים שטראוס E1M
יהלומים שטראוס E1M
מספר קטלוג: 20000019
31
יהלומים שטראוס E1SC
יהלומים שטראוס E1SC
מספר קטלוג: 20000155
43
יהלומים שטראוס E1SF
יהלומים שטראוס E1SF
מספר קטלוג: 20000156
45
יהלומים שטראוס E2C
יהלומים שטראוס E2C
מספר קטלוג: 20000157
31
יהלומים שטראוס E2F
יהלומים שטראוס E2F
מספר קטלוג: 20000158
31
יהלומים שטראוס E2M
יהלומים שטראוס E2M
מספר קטלוג: 20000020
31
יהלומים שטראוס E2SF
יהלומים שטראוס E2SF
מספר קטלוג: 20000159
45
יהלומים שטראוס E31C
יהלומים שטראוס E31C
מספר קטלוג: 20000160
31
יהלומים שטראוס E31F
יהלומים שטראוס E31F
מספר קטלוג: 20000161
31
יהלומים שטראוס E31M
יהלומים שטראוס E31M
מספר קטלוג: 20000079
31
יהלומים שטראוס E31SF
יהלומים שטראוס E31SF
מספר קטלוג: 20000418
45
יהלומים שטראוס E32C
יהלומים שטראוס E32C
מספר קטלוג: 20000421
31
יהלומים שטראוס E32F
יהלומים שטראוס E32F
מספר קטלוג: 20000420
31
יהלומים שטראוס E32M
יהלומים שטראוס E32M
מספר קטלוג: 20000080
31
יהלומים שטראוס E32SF
יהלומים שטראוס E32SF
מספר קטלוג: 20000419
45
יהלומים שטראוס E3C
יהלומים שטראוס E3C
מספר קטלוג: 20000164
31
יהלומים שטראוס E3F
יהלומים שטראוס E3F
מספר קטלוג: 20000165
31
יהלומים שטראוס E3M
יהלומים שטראוס E3M
מספר קטלוג: 20000021
31
יהלומים שטראוס E3RC
יהלומים שטראוס E3RC
מספר קטלוג: 20000417
31
יהלומים שטראוס E3RF
יהלומים שטראוס E3RF
מספר קטלוג: 20000415
31
יהלומים שטראוס E3RM
יהלומים שטראוס E3RM
מספר קטלוג: 20000416
31
יהלומים שטראוס E3RSF
יהלומים שטראוס E3RSF
מספר קטלוג: 20000414
45
יהלומים שטראוס E3SC
יהלומים שטראוס E3SC
מספר קטלוג: 20000166
43
יהלומים שטראוס E3SF
יהלומים שטראוס E3SF
מספר קטלוג: 20000171
45
יהלומים שטראוס E41C
יהלומים שטראוס E41C
מספר קטלוג: 20000427
31
יהלומים שטראוס E41F
יהלומים שטראוס E41F
מספר קטלוג: 20000425
31
יהלומים שטראוס E41M
יהלומים שטראוס E41M
מספר קטלוג: 20000426
31
יהלומים שטראוס E41SF
יהלומים שטראוס E41SF
מספר קטלוג: 20000424
45
יהלומים שטראוס E42C
יהלומים שטראוס E42C
מספר קטלוג: 20000430
31
יהלומים שטראוס E42F
יהלומים שטראוס E42F
מספר קטלוג: 20000428
31
יהלומים שטראוס E42M
יהלומים שטראוס E42M
מספר קטלוג: 20000429
31
יהלומים שטראוס E4C
יהלומים שטראוס E4C
מספר קטלוג: 20000175
31
יהלומים שטראוס E4F
יהלומים שטראוס E4F
מספר קטלוג: 20000176
31
יהלומים שטראוס E4M
יהלומים שטראוס E4M
מספר קטלוג: 20000022
31