מקדחי יהלום

יהלומים שטראוס D0C
יהלומים שטראוס D0C
מספר קטלוג: 20000602
31
יהלומים שטראוס D0F
יהלומים שטראוס D0F
מספר קטלוג: 20000138
31
יהלומים שטראוס D0M
יהלומים שטראוס D0M
מספר קטלוג: 20000078
31
יהלומים שטראוס D11C
יהלומים שטראוס D11C
מספר קטלוג: 20000660
31
יהלומים שטראוס D11M
יהלומים שטראוס D11M
מספר קטלוג: 20000659
31
יהלומים שטראוס D12C
יהלומים שטראוס D12C
מספר קטלוג: 20000401
31
יהלומים שטראוס D12F
יהלומים שטראוס D12F
מספר קטלוג: 20000139
31
יהלומים שטראוס D12M
יהלומים שטראוס D12M
מספר קטלוג: 20000140
31
יהלומים שטראוס D13C
יהלומים שטראוס D13C
מספר קטלוג: 20000141
31
יהלומים שטראוס D13M
יהלומים שטראוס D13M
מספר קטלוג: 20000142
31
יהלומים שטראוס D1C
יהלומים שטראוס D1C
מספר קטלוג: 20000400
31
יהלומים שטראוס D1F
יהלומים שטראוס D1F
מספר קטלוג: 20000143
31
יהלומים שטראוס D1FRM
יהלומים שטראוס D1FRM
מספר קטלוג: 20000667
31
יהלומים שטראוס D1M
יהלומים שטראוס D1M
מספר קטלוג: 20000015
31
יהלומים שטראוס D1RC
יהלומים שטראוס D1RC
מספר קטלוג: 20000649
31
יהלומים שטראוס D1RM
יהלומים שטראוס D1RM
מספר קטלוג: 20001469
31
יהלומים שטראוס D21RM
יהלומים שטראוס D21RM
מספר קטלוג: 20000666
31
יהלומים שטראוס D2C
יהלומים שטראוס D2C
מספר קטלוג: 20000144
31
יהלומים שטראוס D2F
יהלומים שטראוס D2F
מספר קטלוג: 20000145
31
יהלומים שטראוס D2M
יהלומים שטראוס D2M
מספר קטלוג: 20000016
31
יהלומים שטראוס D2RC
יהלומים שטראוס D2RC
מספר קטלוג: 20000664
31
יהלומים שטראוס D2RC
יהלומים שטראוס D2RC
מספר קטלוג: 20000404
31
יהלומים שטראוס D2RF
יהלומים שטראוס D2RF
מספר קטלוג: 20000402
31
יהלומים שטראוס D2RM
יהלומים שטראוס D2RM
מספר קטלוג: 20000403
31
יהלומים שטראוס D2RSC
יהלומים שטראוס D2RSC
מספר קטלוג: 20000405
38
יהלומים שטראוס D2SF
יהלומים שטראוס D2SF
מספר קטלוג: 20000596
45
יהלומים שטראוס D31C
יהלומים שטראוס D31C
מספר קטלוג: 20000658
31
יהלומים שטראוס D31FRM
יהלומים שטראוס D31FRM
מספר קטלוג: 20000668
31
יהלומים שטראוס D31M
יהלומים שטראוס D31M
מספר קטלוג: 20000657
31
יהלומים שטראוס D31RM
יהלומים שטראוס D31RM
מספר קטלוג: 20001470
31
יהלומים שטראוס D32C
יהלומים שטראוס D32C
מספר קטלוג: 20000661
31
יהלומים שטראוס D32M
יהלומים שטראוס D32M
מספר קטלוג: 20001473
31
יהלומים שטראוס D32RM
יהלומים שטראוס D32RM
מספר קטלוג: 20000665
31
יהלומים שטראוס D3C
יהלומים שטראוס D3C
מספר קטלוג: 20000146
31
יהלומים שטראוס D3F
יהלומים שטראוס D3F
מספר קטלוג: 20000147
31
יהלומים שטראוס D3M
יהלומים שטראוס D3M
מספר קטלוג: 20000017
31
יהלומים שטראוס D3RC
יהלומים שטראוס D3RC
מספר קטלוג: 20000408
31
יהלומים שטראוס D3RF
יהלומים שטראוס D3RF
מספר קטלוג: 20000406
31
יהלומים שטראוס D3RM
יהלומים שטראוס D3RM
מספר קטלוג: 20000407
31
יהלומים שטראוס D3SC
יהלומים שטראוס D3SC
מספר קטלוג: 20000627
43
יהלומים שטראוס D3SF
יהלומים שטראוס D3SF
מספר קטלוג: 20000150
45
יהלומים שטראוס D4C
יהלומים שטראוס D4C
מספר קטלוג: 20000151
31
יהלומים שטראוס D4F
יהלומים שטראוס D4F
מספר קטלוג: 20000152
31
יהלומים שטראוס D4M
יהלומים שטראוס D4M
מספר קטלוג: 20000018
31
יהלומים שטראוס D4RC
יהלומים שטראוס D4RC
מספר קטלוג: 20000606
31
יהלומים שטראוס D4RF
יהלומים שטראוס D4RF
מספר קטלוג: 20000611
31
יהלומים שטראוס D4RM
יהלומים שטראוס D4RM
מספר קטלוג: 20000605
31
יהלומים שטראוס D4SC
יהלומים שטראוס D4SC
מספר קטלוג: 20000409
43
יהלומים שטראוס D5C
יהלומים שטראוס D5C
מספר קטלוג: 20001472
31
יהלומים שטראוס D5FRM
יהלומים שטראוס D5FRM
מספר קטלוג: 20001476
31
יהלומים שטראוס D5M
יהלומים שטראוס D5M
מספר קטלוג: 20000662
31
יהלומים שטראוס D6M
יהלומים שטראוס D6M
מספר קטלוג: 20000663
31