מקדחי יהלום

יהלומים שטראוס B0F
יהלומים שטראוס B0F
מספר קטלוג: 20000111
31
יהלומים שטראוס B0M
יהלומים שטראוס B0M
מספר קטלוג: 20000069
31
יהלומים שטראוס B11M
יהלומים שטראוס B11M
מספר קטלוג: 20000644
31
יהלומים שטראוס B14M
יהלומים שטראוס B14M
מספר קטלוג: 20000641
31
יהלומים שטראוס B16M
יהלומים שטראוס B16M
מספר קטלוג: 20000642
31
יהלומים שטראוס B1C
יהלומים שטראוס B1C
מספר קטלוג: 20000375
31
יהלומים שטראוס B1F
יהלומים שטראוס B1F
מספר קטלוג: 20000112
31
יהלומים שטראוס B1M
יהלומים שטראוס B1M
מספר קטלוג: 20000008
31
יהלומים שטראוס B1SF
יהלומים שטראוס B1SF
מספר קטלוג: 20000113
45
יהלומים שטראוס B2C
יהלומים שטראוס B2C
מספר קטלוג: 20000114
31
יהלומים שטראוס B2F
יהלומים שטראוס B2F
מספר קטלוג: 20000115
31
יהלומים שטראוס B2M
יהלומים שטראוס B2M
מספר קטלוג: 20000009
31
יהלומים שטראוס B2SF
יהלומים שטראוס B2SF
מספר קטלוג: 20000593
45
יהלומים שטראוס B35M
יהלומים שטראוס B35M
מספר קטלוג: 20000643
31
יהלומים שטראוס B3C
יהלומים שטראוס B3C
מספר קטלוג: 20000117
31
יהלומים שטראוס B3F
יהלומים שטראוס B3F
מספר קטלוג: 20000118
31
יהלומים שטראוס B3M
יהלומים שטראוס B3M
מספר קטלוג: 20000010
31
יהלומים שטראוס B3SF
יהלומים שטראוס B3SF
מספר קטלוג: 20000594
45
יהלומים שטראוס B4C
יהלומים שטראוס B4C
מספר קטלוג: 20000119
31
יהלומים שטראוס B4F
יהלומים שטראוס B4F
מספר קטלוג: 20000120
31
יהלומים שטראוס B4M
יהלומים שטראוס B4M
מספר קטלוג: 20000011
31
יהלומים שטראוס B4PF- זירקוניה
60
יהלומים שטראוס B4SF
יהלומים שטראוס B4SF
מספר קטלוג: 20000376
45
יהלומים שטראוס BR1C
יהלומים שטראוס BR1C
מספר קטלוג: 20000121
31
יהלומים שטראוס BR1M
יהלומים שטראוס BR1M
מספר קטלוג: 20000059
31
יהלומים שטראוס BR1SC
יהלומים שטראוס BR1SC
מספר קטלוג: 20000378
38
יהלומים שטראוס BR2C
יהלומים שטראוס BR2C
מספר קטלוג: 20000122
31
יהלומים שטראוס BR2M
יהלומים שטראוס BR2M
מספר קטלוג: 20000060
31
יהלומים שטראוס BR2SC
יהלומים שטראוס BR2SC
מספר קטלוג: 20000379
38
יהלומים שטראוס BR3C
יהלומים שטראוס BR3C
מספר קטלוג: 20000123
31
יהלומים שטראוס BR3M
יהלומים שטראוס BR3M
מספר קטלוג: 20000075
31
יהלומים שטראוס BR3SC
יהלומים שטראוס BR3SC
מספר קטלוג: 20000380
38
יהלומים שטראוס BR4C
יהלומים שטראוס BR4C
מספר קטלוג: 20000124
31
יהלומים שטראוס BR4F
יהלומים שטראוס BR4F
מספר קטלוג: 20000125
31
יהלומים שטראוס BR4M
יהלומים שטראוס BR4M
מספר קטלוג: 20000076
31
יהלומים שטראוס BR4SC
יהלומים שטראוס BR4SC
מספר קטלוג: 20000381
38